טפסים להורדה – טפסים עבור מס הכנסה

רוצים לדעת האם כדאי לכם להגיש בקשה להחזר מס ומה היא צריכה לכלול?
שונאים להתרוצץ ולמלא טפסים? תנו למומחים של כספית לעשות בשבילכם את העבודה!

מטרת הטופסשם הטופסקישור להורדה
תיאום מסטופס 116טופס מס הכנסה 116
טופס בקשה להחזר מסטופס 135טופס בקשה להחזר מס - טופס 135
זיכוי בגין תואר אקדמיטופס 119זיכוי בגין תואר אקדמי - טופס 119
נספח ג'טופס 1322טופס מס הכנסה 1322
טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסהטופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה
תעודה רפואיתטופס 127תעודה רפואית - טופס 127
בקשה לפטור ממסטופס 1516טופס 1516
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסהטופס 169 א'קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה - טופס 169 א'
אישור מסירת מידעטופס 169 ב'אישור מסירת מידע - טופס 169 ב'
דו"ח שנתי לעצמאייםטופס 1301דו"ח שנתי לעצמאיים - טופס 1301

 

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.