מעבירים כסף לחו”ל? זהירות מהמס

כאשר מבוצעת העברת כספים לחו”ל, הבנקים בישראל מחויבים לנכות מס הכנסה בשיעור של 25 אחוז. מתי הדבר רלוונטי והאם יש מקרים בהם ניתן להפטר מתשלום המס? המשיכו בקריאה ותוכלו להבין קצת יותר בנושא וכך לדעת כיצד להתנהל כאשר אתם מעבירים תשלום על עבודות ושירותים לספקים בחו”ל.

באילו מקרים מבוצע ניכוי מס של 25 אחוז?

שימו לב, במקרים המפורטים לעיל, הבנק רשאי לנכות 25 אחוז מסכום ההעברה:

-העברה בנקאית מחשבון תושב ישראל לחו”ל.

-מסירת צ’ק בנקאי לתושב חוץ.

-מסירת מזומנים לתושב חוץ.

-זיכוי חשבון של תושב חוץ בישראל.

למה הבנק מנכה מס במקור?

הבנק כפוף לפקודת מס הכנסה. על פי פקודת מס הכנסה, סעיף 170, יש חובת ניכוי מס הכנסה במקור בשיעור של 25 אחוז, כאשר מבוצע תהליך של העברת כספים לחו”ל. למעשה, רשויות המס משתמשות בבנק כ”צינור” להעברת הכספים לקופת המדינה. מה שכן, חשוב לזכור שצריכים להתקיים מספר תנאים להפעלת סעיף 170 בהם:

-אם הועבר תשלום.

-אם התשלום מועבר למי שאינו תושב ישראל.

-אם מההכנסה עצמה לא נוכה מס במקור לפי סעיפים אחרים.

-אם המס לא שולם בצורה אחרת.

האם יש חובה לנכות במקור מכל תשלום?

חשוב לזכור, שהבנק יכול לנכות את המס במקור, רק כאשר התשלום נחשב כהכנסה חייבת בישראל. לדוגמה, אם תושב ישראל מעביר תשלום לתושב חו”ל עבור ביצוע של שירותים בחו”ל, אז אין חובה לנכות את המס מסכום ההעברה.

מה ניתן לעשות על מנת שהבנק לא ינכה את המס?

אפשר לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות אותו בכלל, אם מתקיימים אחד מהמצבים המפורטים לעיל:

-פקיד השומה נותן למשלם אישור בכתב, כי המס שולם.

-פקיד השומה נותן למשלם אישור בכתב הקובע כי יש לנכות שיעור אחר של מס או שיש פטור מלא מהמס.

-פקיד השומה נתן אישור לניכוי מס בשיעור אחר, לגבי סוג התשלום הספציפי.

האם יש חובה להצטייד באישור ממס הכנסה?

לא בכל המקרים, יש חובה באישור. על מנת לשפר את כל ההליכים הקשורים בהעברות כספים ובפרט, העברת כספים לחו”ל ועל מנת למנוע קשיים, רשות המיסים פירטה את סוגי התשלומים אותם יכול להעביר הבנק לחו”ל בלי ניכוי מס ובליווי של הצהרת המשלם. לדוגמה, סוגי תשלומים כאלה הם תשלומים על שירותי תיירות המבוצעים בחו”ל וכמו כן שירותי ביטוח בחו”ל לכיסוי סיכונים בחו”ל.

שורה תחתונה

קיימים לא מעט מצבים ומקרים בהם כן נדרש אישור מרשות המיסים לפטור מניכוי מס במקור או שנדרש אישור להורדת שיעור המס. ישנה רק בעיה אחת והיא שפקידי מס הכנסה לא ממהרים לאשר את הבקשות הללו. על כן, במידת הצורך, יש להיעזר באנשי מקצוע כמו עורכי דין, שהינם מומחים לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי.

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.