חוק מיסוי מקרקעין וייפוי כוח בלתי חוזר

מהו חוק מיסוי מקרקעין?

חוק מיסוי מקרקעין מסדיר את כל הקשור במיסוי זכות במקרקעין או איגוד מקרקעין (איגוד שכל נכסיו הם זכויות במקרקעין) בזמן המכירה.

חשוב לשים לב כי ישנם מספר מקרים שאינם נכנסים תחת ההגדרה של מכירה:

  • העברת זכות בירושה או עקב גירושין.
  • הקניית זכות לנאמן או אפוטרופוס.
  • העברה הזכות בנכס למפרק או כונס נכסים.

מס שבח

מס שבח הוא מס רווח הון בגובה 25% המוטל על מי שמוכר זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין. המס מוטל רק אם נוצר רווח בזמן המכירה והוא מבוסס על ההפרש שבין הסכום בו המוכר רכש אותה לראשונה ובין הסכום בו מכר אותה.

עד שנת 2014 ניתן פטור מן המס עבור מי שהחזיק בדירה מסוימת יותר מ-4 שנים ולאחר מכן מכר אותה. מצב זה הוביל לכך שמי שהייתה בידו יותר מדירה אחת היה יכול להתחמק מתשלום מס באופן חוקי בצורה פשוט למדי (מכיוון שלא נאלץ למכור את הדירה בה התגורר ולא היה תלוי בשכירות). החל משנת 2014 שונה החוק וניתנה תקופה של עוד 4 שנות צינון עד שההוראות החדשות נכנסו לתוקף.

עקב השינוי הזה, נוצרו גם מצבים של תשלום חלקי עבור מי שהחזיק בדירה עד 2014 ולאחר מכן המשיך להחזיק בה. מסיבה זו, רבים מיהרו למכור את הדירות שברשותם לפני כן.

עם זאת, עדיין קיימים פטורים מסוימים מהמס. למשל, אדם שהחזיק בדירה יחידה במשך 18 חודשים לפחות ומכר אותה, יהיה פטור מתשלום המס.

כאשר מבצעים את חישוב המס, המבוסס על השיטה הלינארית, ניתן לקזז הוצאות רכישה והוצאות לצורך השבחת הנכס. לדוגמה, שכר טרחת עורך דין ומתווך, מס הרכישה המקורי, עלות השיפוצים וכו’.

מס רכישה

מס הרכישה הוא מס אשר מוטל על הקונה בהתאם לשווי המכירה. אם הנכס הינו דירת מגורים, שיעור המס מדורג. אם הנכס אינו דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל השווי.

מלבד חישוב המס, חוק מיסוי מקרקעין קובע גם את גובה המקדמות לתשלום המס ומועד המקדמות על סמך גובה העסקה ומועדי התשלום. לדוגמה, גובה המקדמה בעת רכישה של מקרקעין עבור דירה שנמכרה לפני 7/11/2001 הוא 7.5%. אם הדירה נרכשה מקבלן, המקדמה תשולם מיד לאחר ששולם 80% משווי הזכות במקרקעין.

לאחר ביצוע העסקה, הן המוכר והן הרוכש נדרשים לשלוח למנהל את פרטי העסקה תוך כ-30 ימים מביצועה ובכלל זאת פרטים אודות חישוב המס, זכאות לפטור או הנחה, ובמקרה של המוכר גם ניכויים ותוספות שנתבעים לצורך החישוב.

את ההצהרות יש למלא על גבי הטפסים המתאימים לכך באופן עצמאי או באמצעות מייצג שהינו עורך דין.

על מנת שניתן יהיה לרשום את העסקה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), יש להסדיר את כלל חובות המס.

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח מאפשר לאדם לבצע פעולה משפטית בשמו של אדם אחר מהרגע בו אותו אדם מעניק לו את ייפוי הכוח. בהקשר של זכויות במקרקעין, ייפוי הכוח מאפשר לאדם לרכוש נכס עבור בני משפחה או שותפים עסקיים, בין אם הוא מהווה חלק מהקבוצה או הגוף הרוכש ופועל מטעמו, ובין אם הוא גורם מתווך בלבד.

קיים גם ייפוי כוח בלתי חוזר החל בנוגע לפעולות מסוימות. ייפוי כוח בלתי חוזר נועד למנוע מצבים שבו הזכויות של מי שנתן את ייפוי הכוח ייפגעו.

בכל מה שקשור לפעולות במקרקעין, לא ניתן לבטל את פעולת המכירה גם אם מייפה הכוח חס וחלילה נפטר או שחלה הידרדרות במצבו. מצב זו נועד להבטיח את זכויותיו של רוכש הנכס.

ניתן לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר אך ורק בהוראת בית משפט. עוד על ייפוי כוח בלתי חוזר קראו כאן

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.